Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar :

  • na adresu HNK Zadar : Široka ulica 8, 23000 Zadar
  • na broj fax-a: +385 23 314 590
  • elektroničkom poštom na: marketing@hnk-zadar.hr
  • ili donijeti osobno u kazalište HNK Zadar od 08 do 15 sati

Službenica za informiranje: Nena Ninčević Mandić
e-mail:marketing@hnk-zadar.hr
tel: +385 23 301 618

Zamjenik službenice za informiranje: John Čolak
e-mail: tehnika@hnak-zadar.hr
tel: +385 23 301 618

Ulaznice

Blagajna

Hrvatsko narodno kazalište Zadar
Široka ulica 8, 23000 Zadar

Tel: +385 (0)23 314 552
Mail: blagajna@hnk-zadar.hr

LJETNO RADNO VRIJEME BLAGAJNE:

Blagajna HNK Zadar od ponedjeljka do subote 11-13h
Na mjestu održavanja programa sat vremena prije početka

Online na: www.croatia-tickets.com