Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar :

  • na adresu HNK Zadar : Široka ulica 8, 23000 Zadar
  • na broj fax-a: +385 23 314 590
  • elektroničkom poštom na: marketing@hnk-zadar.hr
  • ili donijeti osobno u kazalište HNK Zadar od 08 do 15 sati

Službenica za informiranje: Nena Ninčević Mandić
e-mail:marketing@hnk-zadar.hr
tel: +385 23 301 618

Zamjenik službenice za informiranje: John Čolak
e-mail: tehnika@hnak-zadar.hr
tel: +385 23 301 618

Ponovna uporaba informacija

u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Propisi

Zakon o kazalištu (Link Narodne novine br.71/06)

Izmjene i dopune Zakona o kazalištu (Narodne novine br. 121/13, 6/14 i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1947.html)

Zakon o ustanovama (NN 76/93) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

Ispravak Zakona o Ustanovama (NN 29/97) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266088.html

Ispravak Zakona o Ustanovama (NN 47/99) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270663.html

Izmjene i dopune Zakona o Ustanovama (NN 35/08) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Izmjene i dopune Zakona o Ustanovama (NN 127/19) - link
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 79/07) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html

Zakon o izmjeni zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 80/11) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 127/14) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2400.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 141/13) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3015.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 62/17) - link
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1432.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 96/18) - link
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1855.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) – link
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) – link
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija – link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

20.02.2024.

TRANSPARENTNI PRORAČUN

Ulaznice

Blagajna

Hrvatsko narodno kazalište Zadar
Široka ulica 8, 23000 Zadar

Tel: +385 (0)23 314 552
Mail: blagajna@hnk-zadar.hr

LJETNO RADNO VRIJEME BLAGAJNE:

Blagajna HNK Zadar od ponedjeljka do subote 11-13h
Na mjestu održavanja programa sat vremena prije početka

Online na: www.eventim.hr
Prodajna mjesta Eventima u Zadru: Tisak Media Supernova Zadar, Combo music shop Zadar, Exclusive Change mjenjačnice i Petrol pumpe.