Izjava o digitalnoj pristupačnosti

HNK Zadar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu HNK Zadar koja se nalazi na adresi

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.hnk-zadar.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica.

Nepristupačni sadržaj

a) Mrežna stranica www.hnk-zadar.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

  • za tekst se koriste fontovi bez serifa koji ne spadaju u jednostavne fontove no mogu se promijeniti u izborniku za pristupačnost
  • neke tablice nemaju definirane naslove na način koji je u skladu sa zahtjevima pristupačnosti
  • navigacija isključivo pomoću tipkovnice nije moguća
  • poveznice nisu podcrtane; dio poveznica nije deskriptivan
  • multimedijalni zapisi i gumbovi nemaju tekstualni opis i naziv na hrvatskom
  • veličina ikona i udaljenost nije u skladu sa zahtjevima pristupačnosti
  • izbornik se aktivira prelaskom pokazivača
  • video zapisi nisu u skladu sa svim zahtjevima pristupačnosti
  • određeni dijelovi teksta nisu poravnati lijevo

b) nerazmjerno opterećenje

Za određene neusklađenosti navedene pod točkom a) (video zapisi) HNK Zadar se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7. listopada 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene HNK Zadar i korištenje alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

HNK Zadar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji stranice bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste HNK Zadar. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice HNK Zadar korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail: hnk@hnk-zadar.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Ulaznice

Blagajna

Hrvatsko narodno kazalište Zadar
Široka ulica 8, 23000 Zadar

Tel: +385 (0)23 314 552
Mail: blagajna@hnk-zadar.hr

LJETNO RADNO VRIJEME BLAGAJNE:

Blagajna HNK Zadar od ponedjeljka do subote 11-13h
Na mjestu održavanja programa sat vremena prije početka

Online na: www.eventim.hr
Prodajna mjesta Eventima u Zadru: Tisak Media Supernova Zadar, Combo music shop Zadar, Exclusive Change mjenjačnice i Petrol pumpe.